Bestratingsbedrijf
Gebr. van Breda

Bestratingsbedrijf Gebr. van Breda is al sinds 1976 actief met het leggen van bestrating. Daarbij zijn wij meer dan alleen een straatmakersbedrijf en gaan wij verder dan het leggen van bestrating. Hierna houdt het niet op, wij zorgen ook voor het onderhoud en het ontwerp van de bestrating. Bij het ontwerpen wordt er niet alleen gekeken naar een logische indeling. Ook wordt gekeken naar de lange termijn en welk soort steen het best functioneert. Bij bestratingsbedrijf Gebr. van Breda streven wij, als ervaren en expert bestratingsbedrijf, namelijk naar een duurzame manier van werken en voorzien wij u graag van advies. Bestratingsbedrijf Gebr. van Breda maakt ook gebruik van machinaal bestraten en machinaal banden stellen. Hierdoor kan bestratingsbedrijf Gebr. van Breda snel en efficiënt te werk gaan.

Bestratingsbedrijf Gebr. van Breda staat voor betrouwbaarheid, jarenlange ervaring en een directe communicatie met u. Wij hebben namelijk de schaal om direct te kunnen helpen, maar zijn nog klein genoeg om u van persoonlijk advies te voorzien en kwaliteit te leveren bij elk project.

Momenteel wordt bestratingsbedrijf Gebr. van Breda vooral ingezet door aannemers in de bouw, lokale gemeenten en bedrijven. Ook voor de particulier zijn wij er en komen wij graag uw oprit bestraten! Voor zowel zakelijke afnemers als particulieren is de eerste indruk van uw locatie van belang voor bezoekers. Een nette bestrating geeft al direct een eerste indruk af aan de bezoeker. Of het nu gaat om uw oprit, het leggen van een parkeerplaats, fietspaden of renovatie bestrating, bestratingsbedrijf Gebr. van Breda zorgt voor een juist verloop van uw project met een prachtig resultaat in het eind.

U kunt bij bestratingsbedrijf Gebr. van Breda ook terecht voor grondverzet, wegenbouw en riolering voor uw project.

Projecten voor bestratingsbedrijf

bestratingsprojecten
Bestratingsbedrijf - Project Nieuwpoort

Herinrichting Liesdel e.o. te Nieuwpoort

“Een plan dat beduidend hoger beoordeeld werd dan de overige inschrijvers.”

Nieuwpoort 2019-2020 Overheid

In opdracht van gemeente Molenlanden is bestratingsbedrijf Gebr. van Breda in de zomer van 2019 gestart met het vervangen van riolering in diverse wegen in Nieuwpoort. Hierbij is het bestaande onderheide betonriool verwijderd en is er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangelegd van onder andere PVC 315, 400 en 500 mm buizen. Na aanleg van het riool zijn de rijbanen tijdelijk dicht gestraat om de onderbouw te laten zetten.

Vanaf maart 2020 zijn we gestart met de aanleg van de compleet nieuwe inrichting van de wijk. Alle bestaande bestratingen worden afgevoerd en vervangen door nieuwe elementen. De hoogte van de straat wordt opgehoogd zodat deze weer mooi aansluit bij de vloerpeilen van de woningen.

Dit project is aangenomen met EMVI criteria, waarbij ons ingediende plan beduidend hoger beoordeeld werd dan overige inschrijvers. Met name het borgen van de bereikbaarheid en het voorkomen van overlast is goed beoordeeld door de opdrachtgever.

bestratingsbedrijf-machinaal-bestraten-2
bestratingsbedrijf-machinaal-bestraten-1-1

Direct meer informatie vragen over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

Bestratingsbedrijf - nieuwpoort oude vesting 2

Herstraten van bestratingen in Nieuwpoort, in de oude Vesting

“Een speciale klus door de authentieke straten.”

Nieuwpoort 2021 Overheid

Voor de gemeente Molenlanden hebben wij de bestratingen in de oude vestingstad herstraat. Hiervoor werden de authentieke bestratingsmaterialen, die mogelijk al honderden jaren oud zijn, opnieuw ambachtelijk aangebracht. Deze oude en authentieke materialen zijn niet ‘maatvast’ zoals tegenwoordig, daarom vereiste deze klus veel vakmanschap van ons. Daarbij zijn de straten erg smal, wij dienden dus met klein materiaal te werken (minishovels, kranen en kleine tractoren voor transport). Daarbij hielden we aandacht voor de omliggende, veelal, oude bebouwing. Een enorm speciale klus dus! In totaal werd er ongeveer 20.000 m² oude bestrating opnieuw aangebracht.

De gemeente had een uitvraag gedaan met een EMVI-score te behalen op een kwalitatief hoog eindproduct en op een goede invulling van omgevingsmanagement. Om ervoor te zorgen dat dit behaald zou worden, hebben we stapsgewijs omschreven hoe wij de werkzaamheden uitvoeren en hoe wij controleren en garanderen dat de werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd worden. Verder hebben we de omgeving en bewoners tijdig en proactief geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente niet voor verrassingen kwam te staan, hebben wij op basis van hun wensen de planning opgesteld. Dit in verband met een jubileum jaar in Nieuwpoort.

Bestratingsbedrijf - nieuwpoort oude vesting 3
Bestratingsbedrijf - nieuwpoort oude vesting 4

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - bedrijventerrein volvo beesd header

Bestrating bedrijventerrein Volvo in Beesd

“Het aanpakken van een bedrijventerrein, van A tot Z.”

Beesd 2021 Bedrijf

Voor Volvo in Beesd hebben wij diverse werkzaamheden aan het bedrijventerrein uitgevoerd. De opdracht kwam binnen via Bouwbedrijf JCVANKESSEL. Beginnend met een onderzoek en inmeting van de bestaande situatie. Op basis van dit onderzoek hebben onze specialisten een uitvoeringsontwerp opgesteld. Omdat het gehele terrein onder handen is genomen, hebben wij het meest optimale eindresultaat kunnen neerzetten.

We hebben het plan goed doorgesproken. Zo was de wens voor een eenduidige uitstraling met overige parkeerterrein groot. Nadat het plan goed doorgesproken was, zijn we begonnen aan de uiteenlopende werkzaamheden. Zo hebben we ongeveer 4.500 m² asfaltverharding en fundering opengebroken met rupskranen en asfaltfrezen. Dit om het te vernieuwen met asfaltspreidmachines. We hebben een nieuwe fundering aangebracht onder een nieuw profiel. Verder hebben onze specialisten ook riolering voor carports en terreinafwatering aangebracht.

Volvo is een heel groen bedrijf. Daarom was het noodzakelijk dat er ook mantelbuizen, kabels en leidingen werden aangelegd voor zonnepanelen, laadpalen en overige installaties. Hierbij hebben wij ook gelijk de laadpalen geplaatst.

Natuurlijk heeft Gebr. van Breda ook nieuwe bestrating geleverd en aangebracht. Dit voor een oppervlakte van 5.500 m². Deze bestrating is machinaal uitgevoerd door middel van rupskranen en mechanische stenenklemmen. Het overige buitenterrein hebben we opnieuw ingericht. Hierbij is het hoogteprofiel geoptimaliseerd. Ook is ongeveer 6.500 m² asfaltverharding met reparatievakken en tussenlagen vervangen en versterkt. Hierbij hebben we een gemodificeerde asfaltdeklaag aangebracht.

De uitdaging in dit project zat hem in de belijning van de parkeervakken. Deze moet naadloos aansluiten omdat dit zichtlijnen zijn. Onze specialisten hebben veel zorg en aandacht besteed hieraan. Voorafgaand is een grootschalige opname gedaan van de situatie zodat het eindresultaat optimaal is.

Bestratingsbedrijf - bedrijventerrein volvo beesd detail 1
Bestratingsbedrijf - bedrijventerrein volvo beesd detail 2

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - bedrijfsterrein van de beek 2

Uitbreiding en vervanging van bedrijfsterrein van Van de Beek

“Ondanks de zware weersomstandigheden hebben onze vakmensen doorgewerkt, met als resultaat een prachtig bedrijfsterrein.”

Neerijnen 2021 Bedrijf

Voor Van de Beek in Neerijnen hebben wij het bedrijfsterrein vervangen en uitgebreid. Hierbij hebben onze vakmensen riolering aangelegd, keerwanden ten behoeve van grondkeringen geplaatst, bedrijfsvloerplaten voor opslag van materialen gelegd en bestratingen voor de overige bedrijfsterreinen gelegd. Hierbij is een aanliggend weiland helemaal omgetoverd en toegevoegd aan het bedrijfsterrein. Hiervoor zijn vooral nieuwe materialen gebruikt met adviseringen van de klant. Zo zijn we tot een prachtig eindresultaat gekomen.

Er is 200 meter aan betonnen keerwanden geplaatst, 550 meter riolering aangelegd 2500 m² bedrijfsvloerplaten aangebracht en 5700 m² betonstraatstenen aangebracht. De klant had de wens voor een grote uitbreiding met enkel kwalitatief hoogwaardige producten. Wij hebben hen hierbij geholpen door advies op maat te verschaffen. Hierdoor is een mooi resultaat bereikt. Om ervoor te zorgen dat het terrein voor de klant bereikbaar bleef, hebben wij een goede planning gemaakt voor het vervangen van het bestaande terrein. Deze planning is in goede afstemming met de klant gemaakt.

Om tot dit mooie resultaat te komen hebben wij gebruik gemaakt van diverse voertuigen en apparatuur. Denk hierbij aan rupskranen, vachtauto’s, schovels en triwalsen. Dit project heeft zich grotendeels afgespeeld in de winterperiode. In deze periode viel er veel regenval waardoor er wat wateroverlast was. Desondanks hebben onze vakmensen doorgewerkt en een prachtig resultaat geleverd.

Bestratingsbedrijf - bedrijfsterrein van de beek 3
Bestratingsbedrijf - bedrijfsterrein van de beek 4

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Aanleg toegangsweg Burghmalsen

Aanleg toegangsweg Burghmalsen door bestratingsbedrijf

“Een bijzondere toegangsweg van gebakken stenen”

Buurmalsen 2019 Particulier

Voor een particuliere opdrachtgever hebben we in 2019 een toegangsweg aangelegd. Het bijzondere van deze toegangsweg is dat de rijsporen bestaan uit gebakken stenen en het middengedeelte uit gras doorlatende bestrating. Hierdoor ontstaat het beeld van een oude karrespoor. Ook dit kan bestratingsbedrijf Gebroeders van Breda dus voor u betekenen.

Bestratingsbedrijf - Aanleg toegangsweg Burghmalsen
Bestratingsbedrijf - Aanleg toegangsweg Burghmalsen

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Aanleg tuinbestratingen Geldermalsen

Aanleg tuinbestratingen Geldermalsen

“Een prachtige tuin waarbij over alles is nagedacht”

Geldermalsen 2020 Particulier

Eind 2018 heeft bestratingsbedrijf Gebr. van Breda het grondwerk en straatwerk verricht voor een particuliere woning in Geldermalsen. Hierbij is een infiltratiekoffer aangebracht waarop de hemelwaterafvoer van de woning en de tuin is aangesloten. Vervolgens zijn alle funderingen aangebracht voor de bestratingen. Het restant van de grond is omgespit en verschraald om een goede ondergrond te creëren voor de beplantingen.

Om het hoogteverschil op te vangen zijn er diverse treden aangebracht van natuurstenen elementen. Langs de erfgrenzen is er een keerwand aangebracht. De looppaden in de tuin bestaan uit betontegels met de afmetingen van 120x60cm.

Bestratingsbedrijf - Aanleg tuinbestratingen Geldermalsen
Bestratingsbedrijf - Aanleg tuinbestratingen Geldermalsen

Direct meer informatie opvragen over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

bestratingsbedrijf-tankstation-van-dijkhuizen-project-header

Uitbreiding verharding Tankstation door bestratingsbedrijf

“Het is een erg mooie en functionele uitbreiding geworden van de oprit.”

Geldermalsen 2018 Bedrijf

Voor Tankstation van Dijkhuizen in Geldermalsen hebben we in 2018 de oprit naar het tankstation uitgebreid.

Hiervoor is de aanwezige beplanting gerooid, inclusief enkele bomen. Vervolgens is de aanwezige grond ontgraven en afgevoerd om een nieuwe fundatie van zand en menggranulaat aan te brengen. Nadat deze fundering is aangebracht is de oprit voorzien van een nieuwe klinkerverharding van betonstraatstenen.

bestratingsbedrijf-tankstation-van-dijkhuizen-3
bestratingsbedrijf-tankstation-van-dijkhuizen-2

Direct meer informatie?

bestratingsbedrijf-hogeland-heukelem-header-project

Woonrijp maken Hogeland III

“De stenen van de rijbanen, parkeervakken en voetpaden zijn strak neergelegd. Het eindresultaat van het project is erg mooi geworden.”

Heukelum 2018 Bedrijf

In 2018 zijn we voor Gemeente Lingewaal gestart met het woonrijp maken van Hogeland III in Heukelum. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van tijdelijke asfaltverhardingen of bouwwegen van betonstraatstenen. Na aanpassingen aan de fundering en straatkolken zijn vervolgens de definitieve verhardingen aangelegd. Deze bestaan uit betonstraatstenen voor de rijbanen en parkeervakken en betontegels voor de voetpaden.

bestratingsbedrijf-hogeland-heukelum-2
bestratingsbedrijf-hogeland-heukelum-8

Direct meer informatie opvragen over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

bestratingsbedrijf-binnenstad-zaltbommel-project-header

Herinrichting fase 1 Binnenstad Zaltbommel door bestratingsbedrijf

“Een prachtige toepassing van gebakken materialen. Met als resultaat een verzorgde en mooie binnenstad”

Zaltbommel 2017 Overheid

Voor Gemeente Zaltbommel hebben we eind 2017 de Oliestraat, Kloosterstraat, Nutstuin en de Parkeerplaats aan de Karstraat in het centrum van Zaltbommel opnieuw ingericht.

Het kenmerkende aan deze werkzaamheden zijn de toegepaste gebakken materalen. De rijbanen en parkeervakken zijn voor het grootste gedeelte voorzien van nieuwe straatbakstenen. De voetpaden zijn gemaakt van oude gebakken waalformaat stenen. Vanwege de maatafwijking van deze waalformaatstenen zijn ze met vakmanschap ‘onder de hamer’ aangebracht om een goed resultaat te kunnen bereiken.

bestratingsbedrijf-binnenstad-zaltbommel-11
bestratingsbedrijf-binnenstad-zaltbommel-13

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Renovatie Koepoortbrug

Renovatie bestrating Koepoortbrug

“Stenen van al honderden jaren oud aangevuld met nieuwe stenen en gemaakt op onze ambachtelijke wijze. Niet van elkaar te onderscheiden.”

Woudrichem 2016 Bedrijf

Bij de renovatie van de Koepoortbrug werden wij als bestratingsbedrijf in Geldermalsen ingeschakeld omdat de bestrating erg ongelijk liep. Alle stenen moesten uit de brug gehaald worden en weer één voor één ingetikt worden. Echter waren de stenen die bij de Koepoortbrug lagen al honderden jaren oud en moesten de stenen die aan vervanging toe waren op ambachtelijke wijze gemaakt worden, iets dat niet ieder bedrijf zomaar kan.

De opdrachtgever was zeer te spreken over het resultaat en bestratingsbedrijf Gebr. van Breda is er dan ook bijzonder trots op. Ondanks het feit dat veel stenen vervangen zijn, zijn deze niet te onderscheiden van de eeuwenoude stenen die hergebruikt zijn.

Bestratingsbedrijf - Renovatie Koepoortbrug
Bestratingsbedrijf - Renovatie Koepoortbrug

Direct meer informatie opvragen over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

Bestratingsbedrijf - Herstraten dijkoprit Zuilichem

Herstraten dijkoprit Zuilichem door bestratingsbedrijf

“Een duurzame oplossing voor het vrachtverkeer, zoals wij dat graag in elk project zien.”

Zuilichem 2016 Overheid

In Zuilichem moest de dijkoprit herstraat worden omdat de straat door het vrachtverkeer stukgereden was. Om in de toekomst eenzelfde situatie te voorkomen hebben we de wegconstructie geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de dijkoprit vanaf nu wel bestand is tegen het vele vrachtverkeer dat de dijk betreedt.

Deze optimalisatie hebben we kunnen realiseren door de betonnen opsluitband te plaatsen in een betonfundering met steunrug van beton. Hierdoor wordt de opsluitband met de betonconstructie een geheel en zal deze minder snel verplaatsen of zoals voorheen stukgereden worden. Het is een duurzame oplossing die op de lange termijn goed van pas zal komen, zoals wij dat graag in elk project zien.

Bestratingsbedrijf - Herstraten duikoprit Zuilichem
Bestratingsbedrijf - Herstraten dijkoprit Zuilichem

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Bestrating particuliere woning Neerijnen

Bestrating particuliere woning Neerijnen

“De kleurvaste gebakken steen zorgt voor meer contrast in patronen op de lange termijn.”

Neerijnen 2016 Particulier

Bij de bouw van een nieuwe woning in Neerijnen werd ons bestratingsbedrijf ingeschakeld om de bestrating te leggen rondom het huis. De eigenaar van de woning had zelf een patroon ontworpen voor zijn bestrating, iets dat wij ook voor u kunnen doen wanneer u daar behoefte aan heeft.

Ondanks het feit dat wij het patroon niet zelf ontworpen hebben, hebben wij naast het bestraten nog wel advies geleverd. Stenen kunnen namelijk van kleur veranderen en daarom is het een duurzame oplossing om voor een steen te gaan met een kleurvaste deklaag. Uiteindelijk is dan ook gekozen voor een duurzaam gebakken steen die zijn kleur beter behoudt en minder snel slijt.

Bestratingsbedrijf - Bestraten particuliere woning Neerijnen
Bestratingsbedrijf - Bestrating particuliere woning Neerijnen

Direct meer informatie over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

Bestratingsbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Terreininrichting MFC Geldermalsen door bestratingsbedrijf

“Binnen de beperkt beschikbare tijd hebben we de hele buitenruimte aangelegd vanaf riolering, funderingen tot de duurzame kleurvaste stenen en tegels.”

Geldermalsen 2015 Overheid

Vanuit gemeente Geldermalsen kreeg ons bestratingsbedrijf opdracht om het terrein van het multifunctionele centrum (MFC) in te richten. Gezien de korte beschikbare tijd voor de opening van het gebouw was dit nog een hele klus. Naast het aanleggen van de bestratingen hebben we eerst de riolering moeten aanleggen en het grondwerk moeten uitvoeren voor zowel de bestratingen als de vijver aan de voorzijde. Door het gebruik van stenen en tegels met een duurzame kleurvaste deklaag is dit project een visitekaartje van Geldermalsen geworden.

De gekozen stenen waren namelijk niet de beste keuze voor dit project. Daarom hebben wij geadviseerd om gebruik te maken van tegels en stenen met een kleurechte deklaag, deze zijn uiteindelijk ook gebruikt voor de bestrating.

Het gehele project heeft uiteindelijk een half jaar geduurd. Echter hebben wij naast het bestraten en adviseren ook het grondverzet uitgevoerd.

Bestratingsbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen
Bestratingsbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Fietspad Geldermalsen

Herstraten fietspad
Tunnelweg

“Bijna het gehele proces is mechanisch uitgevoerd en hierdoor konden wij snel werken.”

Geldermalsen 2014 Overheid

Door het vele verkeer en spoorvorming van zoutstrooiers was het fietspad aan de Tunnelweg toe aan vernieuwing. Alle stenen zijn weggehaald door middel van een Nimatech vacuummachine. Deze machine plaatst men op de steen en zal vervolgens door middel van een zuignap in staat zijn om de steen op gemakkelijke wijze te verplaatsen.

De stenen zijn vervolgens schoongemaakt en weer teruggeplaatst met dezelfde machine. Op deze manier is bijna het gehele proces mechanisch uitgevoerd en kon bestratingsbedrijf Gebr. van Breda snel werken.

Bestratingsbedrijf - Fietspad Geldermalsen
Bestratingsbedrijf - Fietspad Geldermalsen

Nog vragen over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

Bestratingsbedrijf - Opheusden

Asfaltonderhoud Opheusden door bestratingsbedrijf

“Binnen twee weken de nieuwe weg afgerond om zo min mogelijk overlast te veroorzaken bij omwonenden. Nu weer een nette straat die klaar is voor gebruik.”

Opheusden 2014 Bedrijf

In onderaanneming van Gebr. van Kessel werden wij ingeschakeld om een deel van de wegenbouw in Opheusden te verzorgen. De bestrating was namelijk aan het einde van zijn levensduur en was hoognodig toe aan vervanging. Hiervoor heeft bestratingsbedrijf Gebr. van Breda de oude bestrating verwijderd en vervolgens nieuwe bestrating aangebracht.

Het volledige project is binnen twee weken afgerond om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en omwonenden snel te voorzien van een nette straat die klaar is voor gebruik.

Bestratingsbedrijf - Opheusden
Bestratingsbedrijf - Opheusden

Direct meer informatie?

Bestratingsbedrijf - Parkeerplaats Culemborg

Bestrating Parkeerplaats
De leilinden

“Op een schaal van 1 tot 5 is bestratingsbedrijf Gebr. van Breda een ruime 4. De gemeente Culemborg is tevreden over het bedrijf.”

Culemborg 2014 Gemeente

De bestrating van parkeerplaats ‘De Leilinden’ was voor ons bestratingsbedrijf een uniek project. Het project moest namelijk onder archeologisch toezicht uitgevoerd worden omdat de locatie vroeger een kerkhof is geweest. Hierdoor moest er voorzichtig per laag gegraven worden en moesten archeologen op enkele momenten met hun eigen gereedschap te werk gaan.

Naast het ontgraven van het terrein hebben wij ook de fundering en riolering gelegd. Na deze drie stappen kon tot slot ook aan de bestrating van de parkeerplaats begonnen worden en heeft bestratingsbedrijf Gebr. van Breda een mooi eindresultaat geleverd.

Bestratingsbedrijf - Parkeerplaats Culemborg
Bestratingsbedrijf - Parkeerplaats Culemborg

Direct meer informatie over bestratingsbedrijf Gebr. van Breda?

Bestratingsbedrijf - particuliere woning Geldermalsen

Bestrating Particuliere woning Geldermalsen door bestratingsbedrijf

“Ontgraven van cunet, aanbrengen van fundaties en advies gegeven over de steenkeuze in lijn met de statige woning.”

Geldermalsen 2014 Particulier

In opdracht van een bouwaannemer is bestratingsbedrijf Gebr. van Breda begonnen aan de bestrating van deze woning. Voor het bestraten hebben wij advies gegeven over de steenkeuze en is er een ontwerp gemaakt door de hovenier. Hierbij is er rekening mee gehouden dat alles in lijn is met de statige woning, zodat alles bij elkaar past en een mooi geheel vormt.

Verder moest bij dit project eerst het cunet klaargemaakt worden. Dit betekent dat er een gedeelte uitgegraven moest worden in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt vervolgens een fundering aangelegd om ervoor te zorgen dat de bodem sterk genoeg is.

Bestratingsbedrijf - Particuliere woning Geldermalsen
Bestratingsbedrijf - Particuliere woning Geldermalsen

Direct meer informatie?

Vraag hét bestratingsbedrijf van Geldermalsen