Herstraten dijkoprit Zuilichem

In Zuilichem moest de dijkoprit herstraat worden omdat de straat door het vrachtverkeer stukgereden was. Om in de toekomst eenzelfde situatie te voorkomen hebben we de wegconstructie geoptimaliseerd. Dit houdt in dat de dijkoprit vanaf nu wel bestand is tegen het vele vrachtverkeer dat de dijk betreedt.

Deze optimalisatie hebben we kunnen realiseren door de betonnen opsluitband te plaatsen in een betonfundering met steunrug van beton. Hierdoor wordt de opsluitband met de betonconstructie een geheel en zal deze minder snel verplaatsen of zoals voorheen stukgereden worden.

Het is een duurzame oplossing die op de lange termijn goed van pas zal komen, zoals wij dat graag in elk project zien.

Ga terug naar de overzichtspagina van ons bestratingsbedrijf.