Herbestraten Nieuwpoort

Voor de gemeente Molenlanden hebben wij de bestratingen in de oude vestingstad herstraat. Hiervoor werden de authentieke bestratingsmaterialen, die mogelijk al honderden jaren oud zijn, opnieuw ambachtelijk aangebracht. Deze oude en authentieke materialen zijn niet ‘maatvast’ zoals tegenwoordig, daarom vereiste deze klus veel vakmanschap van ons.

Daarbij zijn de straten erg smal, wij dienden dus met klein materiaal te werken (minishovels, kranen en kleine tractoren voor transport). Daarbij hielden we aandacht voor de omliggende, veelal, oude bebouwing.

Een enorm speciale klus dus! In totaal werd er ongeveer 20.000 m² oude bestrating opnieuw aangebracht.


EMVI-score behalen

De gemeente had een uitvraag gedaan met een EMVI-score te behalen op een kwalitatief hoog eindproduct en op een goede invulling van omgevingsmanagement. Om ervoor te zorgen dat dit behaald zou worden, hebben we stapsgewijs omschreven hoe wij de werkzaamheden uitvoeren en hoe wij controleren en garanderen dat de werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd worden.

Verder hebben we de omgeving en bewoners tijdig en proactief geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Om ervoor te zorgen dat de gemeente niet voor verrassingen kwam te staan, hebben wij op basis van hun wensen de planning opgesteld. Dit in verband met een jubileum jaar in Nieuwpoort.

Ga terug naar de overzichtspagina van ons bestratingsbedrijf.