Oprit bestraten

Tijdens het aanleggen van de voortuin en de oprit ontstaat bij veel mensen een vraag. Uw oprit zelf aanleggen? Of het toch liever laten leggen door een bedrijf met kennis? Wij doen dit graag voor u als uw betrouwbare stratenmaker. Er zijn namelijk enorm veel dingen waar u op moet letten. Hoe voorkomt u dat de oprit na verloop van tijd verzakt of ongelijk wordt? En hoe voorkomt u dat sporen van uw auto ontstaan als u er met een zware auto overheen rijdt? Op die vraag zijn heel veel antwoorden te geven.

We leggen u hieronder uit hoe wij te werk gaan met uw oprit.

Niet alleen voor uw oprit kunt u bij ons terecht. Gebr. van Breda is er ook voor uw project op het gebied van grondverzet, wegenbouw, riolering en terreininrichting.

Online vraag
Bel direct

Zorg voor een geschikte ondergrond

Wanneer u uw oprit aanlegt, houdt er bij het ontwerp al rekening mee dat de plaatsing van de oprit goed gaat. Er moet namelijk genoeg ruimte zijn om de oprit aan te leggen. Daarnaast is de grond onder de oprit ook van belang bij het houden van een vlakke en stevige oprit. Dit is een eerste stap die van groot belang is om tot het gewenste resultaat te komen.

Voor een goede afwatering is het ook van groot belang dat er een lichte helling in uw oprit zit. Het gaat dan om een verloop van ongeveer 1 à 2 cm per meter.

Welk ontwerp wilt u?

U wilt uw oprit laten bestraten, ideeën genoeg. Er zijn ontelbaar veel keuzes qua ontwerp van uw oprit. Zoveel verschillende soorten bestrating. Wilt u grijze tegels? Bruine? Wilt u de tegels (laten) aanleggen in een keperverband, of toch liever in elleboogverband? En welke tegels wilt u gebruiken? Gaat u voor een bestrating van klinkers, of toch van natuursteen? Het internet staat vol met mooie voorbeelden voor uw bestrating! Laat u vooral eerst inspireren en denk goed na over alle mogelijke keuzes, wij helpen u ook hierbij graag!

Misschien vindt u het leuk om zelf een ontwerp te maken voor uw oprit, of misschien zit u daar juist niet op te wachten. We helpen u graag met het ontwerp van de bestrating van uw oprit, zoals we bij deze woning in Neerijnen deden.

Neerijnen

Voorbereiden van de ondergrond voor het bestraten van uw oprit

Om te zorgen voor een goede basis van uw oprit, moet een fundering van ongeveer 25 tot 30 cm gegraven worden. Met onze ervaring in grondverzet zorgen we ervoor dat dit deskundig gebeurt. In deze fundering komt ophoogzand en wanneer nodig een puinlaag te liggen, dat ervoor zorgt dat verzakking van de oprit voorkomt.

Bestrating oprit, auto proof

Mocht u de oprit op een natte bodemsoort leggen, dan kan het zo zijn dat u een drainage aan moet leggen. Dit is niet verplicht, maar zal er wel voor zorgen dat de bestrating van uw oprit in de toekomst langer recht blijft liggen. U wilt toch niet dat uw auto door de bestrating zakt? Voor de drainage worden drainage slangen gelegd in de onderste laag van de fundering. Deze drainage slangen worden op het riool aangesloten, zodat overtollig water afgevoerd wordt. Ook hierover adviseren wij u graag.

Zo ziet u dat de onderste laag van uw oprit al enorm van belang is. Natuurlijk is dit niet het enige. De laag op de fundering is de straatlaag. Op deze laag wordt de oprit zelf gelegd. Deze laag bestaat uit schoon zand. Hij dient als buffer om kleine verschillen in dikte van de stenen op te vangen. De straatlaag wordt vooraf één keer licht getrild en heeft een minimale dikte van 3 tot 5 cm dik. Hierna volgt natuurlijk de bestrating zelf als toplaag van uw oprit.

Ook worden de banden gelegd. Deze banden zorgen ervoor dat de bestrating aan de zijden van de oprit geen ruimte heeft om te schuiven. Wanneer u met de auto over de oprit rijdt, oefent de auto druk uit op de tegels. Door deze druk zal de bestrating naar buiten schuiven. Omdat de banden aan de zijden aangebracht zijn, wordt deze beweging naar buiten tegen gegaan.

Woning Geldermalsen

Het aanleggen van de fundering

De puinlaag wordt als eerst gelegd en bestaat uit een mengsel van gebroken bakstenen en puin van beton. U vraagt zich misschien af waarom zowel een puinlaag als een zandlaag gelegd wordt. De reden hiervoor is simpel: het gebroken puin wordt gestort omdat de drukvastheid van een zandlaag niet hoog genoeg is bij een zachte ondergrond. Wanneer het gebroken puin dus niet gelegd wordt, is de kans op verzakking van uw oprit veel groter. Deze lagen worden dus gelegd om verzakking te voorkomen.

Wat gebeurt er nu? Wanneer de puinlaag gelegd is en aangedrukt met een trilplaat, wordt een dunne zandlaag gelegd. Deze zandlaag zorgt ervoor dat de bestrating van uw oprit waterpas komt te liggen. Daarvoor wordt de zandlaag gelegd en vervolgens afgetrild.

Oprit bestraten

Eindelijk is het dan zo ver, het straatwerk kan aangelegd worden! Wij gaan uw oprit leggen, tegels zullen een kleine voeg van ongeveer 2 mm houden. Zo voorkomen we dat eventuele afwijkingen aan de tegels zichtbaar worden voor het blote oog. Wanneer we namelijk tegels door zouden leggen op een afwijking van een paar millimeter per tegel, wordt deze afwijking aan het eind van de oprit zichtbaar.

De bestrating ligt eindelijk op de oprit en het door u gekozen ontwerp ziet er prachtig uit! We gebruiken fijn zand om de voegen dicht te maken. Het fijne zand wordt met een zachte bezem verdeeld over de bestrating van de oprit. Dit proces wordt meermaals herhaald om ervoor te zorgen dat alle voegen goed gedicht zijn.

Meest gebruikte stenenleveranciers
Betonnen straatstenen of gebakken waaltjes zijn erg populair. Deze worden veelal gebruikt met afmetingen van 7 of 10.5 cm breed en 21 cm lang. Andere afmetingen zijn natuurlijk ook mogelijk. We helpen u graag bij het maken van de keuze.

Oprit bestraten - Bestrating Parkeerplaats

Herbestrating van uw oprit

Niet alleen voor het aanleggen van een oprit die geheel nieuw is, kunt u contact met ons opnemen. Heeft u misschien schade aan uw oprit of bent u gewoon toe aan een nieuwe look aan de voorkant van uw huis? Ook dan kunt u gewoon contact opnemen. Wij denken graag met u mee over een passende oplossing of een hele nieuwe oprit.

Genieten van uw bestrate oprit

U kunt nu genieten van de nieuwe bestrating op uw oprit. Maar om zo lang mogelijk van uw bestrating te genieten, zult u wel enig onderhoud moeten plegen. Zorg ervoor dat vlekken door olie, vet, vogelpoep, etc. tijdig verwijderd worden. Vlekken die ontstaan door deze vervuiling trekken namelijk in uw bestrating en zijn achteraf niet meer te verwijderen.

U onderhoudt uw oprit optimaal door regelmatig te schrobben met neutrale natuurzeep. Deze zeep bevat namelijk een voedend bestanddeel, lijnolie. Dit zorgt voor bescherming terwijl andere bestanddelen zorgen voor de reiniging van uw oprit. Neem hierbij wel mee dat deze zeep van invloed kan zijn op de slipweerstand. Schrob uw oprit dus niet te vaak met neutrale natuurzeep, anders wordt uw oprit te glad.

Ook zijn er 'hulpmiddelen' die u juist niet dient te gebruiken op uw oprit. Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger om uw bestrating te schoon te maken. De grote druk achter het water veroorzaakt namelijk corrosie en leidt tot schade die niet te herstellen is. Hetzelfde geldt voor het gebruik van (strooi)zout. Gebruik dit niet. Het tast namelijk uw bestrating aan.

Kostenindicatie per m2 wanneer wij uw oprit bestraten

De prijs per vierkante meter voor het leveren en leggen van de standaard betonstenen is ongeveer vijfentwintig euro exclusief de BTW. Dit is afhankelijk van de toe te passen materialen, kosten voor levering, hoeveelheden en exclusief voorbereidingen zoals grondwerk, funderingen en riolering of straatputjes.

Laat ook uw oprit bestraten

Neem contact op! We komen graag in contact met u. Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

Terug naar de overzichtspagina van ons bestratingsbedrijf.

Direct meer informatie?