Oprit bestraten

Tijdens het aanleggen van de voortuin en de oprit ontstaat bij veel mensen de volgende vragen. Hoe voorkom je dus dat de oprit na verloop van tijd verzakt, ongelijk wordt en dat rijsporen ontstaan als je er met een zware auto overheen rijdt? Op die vraag zijn heel veel antwoorden te geven.

We leggen u hieronder uit hoe wij te werk gaan bij het bestraten van een oprit.


Zorg voor een geschikte ondergrond

Wanneer u uw oprit aanlegt en gaat bestraten, is het belangrijk om al bij het ontwerp rekening te houden met de plaatsing van de oprit. Er moet namelijk voldoende ruimte zijn om de oprit aan te leggen. Daarnaast is de ondergrond van de oprit ook belangrijk bij het houden van een vlakke oprit.

Voor een goede afwatering is het ook belangrijk dat er een lichte helling in uw oprit zit. Het gaat dan om een verloop van ongeveer 1 à 2 cm per meter.

Welk ontwerp wilt u?

Er zijn ontelbaar veel mogelijkheden voor het ontwerp van uw oprit. Wilt u grijze tegels? Bruine? Wilt u de tegels aanleggen in een keperverband, of toch liever in elleboogverband? En welke tegels wilt u gebruiken? Gaat u voor een bestrating van klinkers, of toch van natuursteen? Het internet staat vol met mooie voorbeelden voor uw bestrating!

Misschien vindt u het leuk om zelf uw oprit te ontwerpen, maar misschien zit u daar helemaal niet op te wachten. We helpen u graag met het ontwerpen van de bestrating van uw oprit, zoals we bij deze woning in Neerijnen deden.

Oprit bestraten - Neerijnen

Voorbereiden van de ondergrond

Om te zorgen voor een goede basis van uw oprit, moet een fundering van ongeveer 25 tot 30 cm uitgegraven worden. Met onze ervaring in grondverzet zorgen we ervoor dat dit professioneel gebeurt. In deze fundering komt ophoogzand en eventueel een puinlaag te liggen, dat ervoor zorgt dat verzakking van de oprit voorkomen wordt.

Mocht u de oprit aanleggen op een natte bodemsoort, dan kan het zo zijn dat u een drainage aan moet leggen. Dit is niet verplicht, maar zal er wel voor zorgen dat de bestrating van uw oprit in de toekomst langer recht blijft liggen. U wilt toch niet dat uw auto door de bestrating zakt? Voor de drainage worden drainageslangen aangelegd in de onderste laag van de fundering. Deze drainageslangen worden op het riool aangesloten, zodat overtollig water afgevoerd kan worden.

Ook worden de opsluitbanden aangelegd. Opsluitbanden zorgen ervoor dat de bestrating aan de zijkanten van de oprit geen ruimte heeft om te bewegen. Wanneer u bijvoorbeeld met de auto over de oprit rijdt, oefent de auto druk uit op de bestrating. Door deze druk zal de bestrating naar buiten bewegen. Omdat de opsluitbanden aan de zijkanten aangebracht zijn, wordt deze beweging naar buiten tegen gegaan.

Oprit bestraten - Woning Geldermalsen

Het aanleggen van de fundering

De puinlaag wordt als eerst aangelegd en bestaat uit een mengsel van gebroken bakstenen en betonpuin. U vraagt zich misschien af waarom zowel een puinlaag als een zandlaag aangelegd wordt. De reden hiervoor is simpel: het gebroken puin wordt gestort omdat de drukvastheid van een zandlaag niet hoog genoeg is bij een zachte ondergrond. Wanneer het gebroken puin dus niet aangelegd wordt, is de kans op verzakking van uw oprit veel groter.

Wat gebeurt er nu? Wanneer de puinlaag aangelegd is en aangedrukt met een trilplaat, wordt een dunne zandlaag aangelegd. Deze zandlaag zorgt ervoor dat de bestrating van uw oprit waterpas komt te liggen. Daarvoor wordt de zandlaag aangelegd en vervolgens afgereid.

Straatwerk aanleggen

Eindelijk is het dan zo ver, het straatwerk kan aangelegd worden! Tijdens het aanleggen van het straatwerk houden we een kleine voeg van ongeveer 2 mm vrij tussen de tegels. Zo voorkomen we dat eventuele afwijkingen aan de tegels zichtbaar worden voor het blote oog. Wanneer we namelijk tegels door zouden leggen op een afwijking van een paar millimeter per tegel, wordt deze afwijking aan het eind van de oprit zichtbaar.

De bestrating ligt eindelijk op de oprit en het door u gekozen ontwerp ziet er schitterend uit! We gebruiken fijn zand om de voegen die we gelaten hebben dicht te maken. Het fijne zand wordt met een zachte bezem verdeeld over de bestrating van de oprit. Dit proces wordt meerdere keren herhaald, om ervoor te zorgen dat alle voegen goed gedicht zijn.

Meest gebruikte stenenleveranciers
Voor een oprit worden veelal betonstraatstenen of gebakken stenen gebruikt van 7 of 10.5 cm breed en 21 cm lang, andere afmetingen zijn natuurlijk ook mogelijk. We helpen u graag bij het maken van de keuze.

Bestratingsbedrijf - Bestrating Parkeerplaats

Genieten van uw bestrate oprit

U kunt nu genieten van de nieuwe bestrating op uw oprit. Maar om zo lang mogelijk van uw bestrating te genieten, zult u wel enig onderhoud moeten plegen. Zorg ervoor dat vlekken door olie, vet, vogelpoep, etc. tijdig verwijderd worden. Vlekken die ontstaan door deze vervuiling trekken namelijk in uw bestrating en zijn achteraf niet meer te verwijderen.

Kosenindicatie per m2

Leveren en aanbrengen van stenen is ongeveer vanaf €20/m2. Afhankelijk van de leverantiekosten, hoeveelheden en exclusief voorbereidingen zoals grondwerk, funderingen en riolering of straatputjes

Wilt u uw oprit ook laten bestraten?

Neem contact op! We komen graag in contact met u. Samen met u bespreken we de mogelijkheden.

Terug naar de overzichtspagina van ons bestratingsbedrijf.