Uitbreiding en vervanging van bedrijfsterrein van de Beek

Voor Van de Beek in Neerijnen hebben wij het bedrijfsterrein vervangen en uitgebreid.

Hierbij hebben onze vakmensen riolering aangelegd, keerwanden ten behoeve van grondkeringen geplaatst, bedrijfsvloerplaten voor opslag van materialen gelegd en bestratingen voor de overige bedrijfsterreinen gelegd.

Hierbij is een aanliggend weiland helemaal omgetoverd en toegevoegd aan het bedrijfsterrein. Hiervoor zijn vooral nieuwe materialen gebruikt met adviseringen van de klant. Zo zijn we tot een prachtig eindresultaat gekomen.


Wat heeft Gebr. van Breda allemaal uitgevoerd?

Er is 200 meter aan betonnen keerwanden geplaatst, 550 meter riolering aangelegd 2500 m² bedrijfsvloerplaten aangebracht en 5700 m² betonstraatstenen aangebracht. De klant had de wens voor een grote uitbreiding met enkel kwalitatief hoogwaardige producten. Wij hebben hen hierbij geholpen door advies op maat te verschaffen.

Hierdoor is een mooi resultaat bereikt. Om ervoor te zorgen dat het terrein voor de klant bereikbaar bleef, hebben wij een goede planning gemaakt voor het vervangen van het bestaande terrein. Deze planning is in goede afstemming met de klant gemaakt.

Om tot dit mooie resultaat te komen hebben wij gebruik gemaakt van diverse voertuigen en apparatuur. Denk hierbij aan rupskranen, vachtauto’s, schovels en triwalsen. Dit project heeft zich grotendeels afgespeeld in de winterperiode.

In deze periode viel er veel regenval waardoor er wat wateroverlast was. Desondanks hebben onze vakmensen doorgewerkt en een prachtig resultaat geleverd.Uitbreiding bedrijfsterrein - in tekst

Ga terug naar de overzichtspagina van ons bestratingsbedrijf.