Grondverzetbedrijf
Gebr. van Breda

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda verzorgt al uw werkzaamheden op het gebied van grondverzet. Voordat een project van start kan gaan, is het vaak nodig dat een grondverzetbedrijf werkzaamheden uitvoert om het terrein klaar te maken voor gebruik. Dit wordt ook wel het bouw- en woonrijp maken van de grond genoemd. Grondverzet houdt in dat er grond uitgegraven of opgehoogd moet worden. Zo kan er een weg of constructie gebouwd worden.

Een grondverzetbedrijf vormt meestal de basis van het uit te voeren project. Veel projecten starten met het inhuren van een vakkundig grondverzetbedrijf. Denk aan projecten in de grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechniek, natuurbouw of woningbouw.

Vaak zal een grondverzetbedrijf ook een goede fundering moeten plaatsen zodat de grond het gewicht van auto’s of een constructie kan dragen. Er is echter ook de optie om een sloot of vijver te laten graven bij grondverzetbedrijf Gebr. van Breda.

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda staat voor kwaliteit door jarenlange ervaring en een directe communicatie met u. Wij hebben namelijk als grondverzetbedrijf de grootte om snel te kunnen helpen, maar zijn nog klein genoeg om met klanten een persoonlijke band te bouwen en kwaliteit te leveren bij elk project waar een grondverzetbedrijf aan te pas komt.

U kunt bij loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda ook terecht voor een bestratingsbedrijf. Geen probleem. Wij zijn ook in te zetten als wegenbouw bedrijf en rioleringsbedrijf.

Online vraag
Bel direct

Projecten van grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

grondverzetprojecten
Grondverzetbedrijf - van den haak referentieheader

Grondwerk voor van den Haak

“Voor van den Haak heeft Gebr. van Breda diverse werkzaamheden uitgevoerd om tot een compleet eindresultaat te komen.”

Geldermalsen 2021 Bouwbedrijf JCVANKESSEL

Voor van den Haak Tansmission in Geldermalsen zijn wij bezig geweest met het terrein. Wij hebben hier het grondwerk gedaan. Denk hierbij aan het ontgraven van een terreinuitbreiding en nieuwe bedrijfshal. Wij spreken hier over zo’n 3.000 m³. Het grondwerk is gedaan met behulp van mobiele kranen, tractoren met dumpers, wiellanders en trilwalsen. Deze machines en voertuigen hebben wij allemaal in eigen beheer.

Onze experts hebben niet enkel goede riolering aangelegd. Ze hebben ook de fundering van menggranulaat onder het bedrijfsterrein en de bedrijfshal aangebracht. Dit was een oppervlakte van 12.000 m². Bij de werkzaamheden kwamen ook de bijbehorende taken. Zo hebben wij keerwanden (75 m), bedrijfsvloerplaten in het laaddock (2.400 m²) en betonstraatstenen rond het bedrijfspand (7.000 m²) aangebracht.

Daarbij was er iets bijzonders aan dit project. Het terrein bestond voor de start geheel uit akkerland. Zo hebben wij dus het akkerland geheel omgetoverd tot bedrijfsterrein. Voor de klant én voor ons werkt dit het fijnst. Zo hebben wij namelijk samen met de klant de best mogelijke voorbereidingen getroffen om een prachtig eindproduct te maken. De klant had namelijk een specifiek idee voor de inrichting van het terrein. Deze hebben wij helemaal kunnen volgen. Dit was mogelijk omdat wij van begin tot eind de werkzaamheden hebben gedaan.

Wij willen graag zo min mogelijk overlast teweeg brengen. Daarom is de bestrating in een zo kort mogelijke tijd gedaan. Zo is er ongeveer 6.500 m² bestrating gelegd in twee weken tijd. Dit was allemaal mogelijk door het machinaal bestraten door middel van Optimas met mechanische stenenklem.

Grondverzetbedrijf - van den haak detail 1
Grondverzetbedrijf - van den haak detail 2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - van de beek

Terreinverharding van de Beek door grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

“Voor van de Beek Bedrijven heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen.”

Neerijnen 2019-2020 van de Beek Bedrijven

Voor van de Beek Bedrijven heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen. Tevens is hierbij het grondwerk, riolering, vloeistofdichte vloeren en olie en benzineafscheider door ons uitgevoerd.

grondverzetbedrijf - van de beek 2
grondverzetbedrijf - van de beek 3

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - retentievijver zaltbommel 4

Aanleg retentievijver

“Een effectieve retentievijver ter voorkoming van wateroverlast”

Zaltbommel 2018 Overheid

In opdracht van Gemeente Zaltbommel heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2018 een retentievijver aangelegd in projectgebied de Waluwe. Hiervoor is ca. 4000m3 grond ontgraven en in depot gezet.

grondverzetbedrijf - retentievijver zaltbommel 3
grondverzetbedrijf - retentievijver zaltbommel 2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - laaddock van haak 1

Aanbrengen laaddock door grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

“Een sterke fundatie en verharding voor een lange levensduur”

Geldermalsen 2018 Bedrijf

Voor bouwbedrijf JC van Kessel heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda het grondwerk, de verhardingen en keerwanden aangebracht voor een nieuwe Laaddock in Geldermalsen.

Hierbij is de oorspronkelijke elementenverharding en fundatie opgebroken door ons grondverzetbedrijf. Vervolgens is het cunet ontgraven tot de juiste diepte waarna de fundatie opnieuw kon worden aangebracht. Met keerwanden is het hoogteverschil tussen het laaddock en de naastgelegen verharding opgevangen. Waarna er een verharding van betonplaten met betonstraatstenen is aangebracht door ons grondverzetbedrijf.

grondverzetbedrijf - laaddock van haak 3
grondverzetbedrijf - laaddock van haak 2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - de eng asperen 3

Bouw- en woonrijp maken De Eng

“Het voor- en nawerk van dit bouwproject is secuur uitgevoerd. Dit heeft gezorgd voor een mooi eindresultaat ”

Asperen 2016 - 2018 Overheid

In opdracht van gemeente Lingewaal zijn we in 2016 begonnen het bouwrijpmaken van enkele wegen op plangebied De Eng te Asperen. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanpassen en aanbrengen van de hoofdriolering en het aanbrengen van huisaansluitingen. Tevens is de wegfundering aangelegd als tijdelijke verharding zodat de bouwwerkzaamheden konden starten.

Bij afronding van de bouwwerkzaamheden is in 2018 gestart met het woonrijp maken van het plangebied door ons grondverzetbedrijf. Hiervoor zijn alle definitieve verhardingen aangebracht zoals de rijbaan, parkeervakken en voetpaden.

grondverzetbedrijf - de eng asperen 6
grondverzetbedrijf - de eng asperen 1

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - verleggen watergang geldermalsen

Verleggen watergang Geldermalsen door grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

“Nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen. Keurig eindresultaat.”

Geldermalsen 2016 Bedrijf

In Geldermalsen werd een nieuwe loods gebouwd waarbij een grondverzetbedrijf nodig was. Er lag op de locatie van de nieuwe loods namelijk nog een oude watergang. Deze watergang is dichtgelegd met 1 meter schone grond en daaronder vervuilde grond. Echter was het dichten van de watergang zodat de loods gebouwd kon worden niet voldoende.

In verband met regels moest er namelijk ergens anders op het terrein een nieuwe watergang aangelegd worden. Daarom hebben wij een nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen en kon beginnen met de bouw van hun nieuwe loods!

grondverzetbedrijf - verleggen watergang geldermalsen1
grondverzetbedrijf - verleggen watergang geldermalsen2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf mfc geldermalsen

MFC Geldermalsen

“Vijver waar in totaal 13.400 m3 is ontgraven, wat betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om deze hoeveelheid af te voeren. Een strakke logistieke planning!”

Geldermalsen 2015 Overheid

Voor de terreininrichting van het multifunctioneel centrum (MFC) in Geldermalsen heeft ons grondverzetbedrijf naast de riolering en bestrating, ook het grondverzet uitgevoerd. Wij waren ingeschakeld om een vijver aan te leggen. Vanwege de zanderige ondergrond zal de rand van de vijver echter uit gaan spoelen. Om dit te voorkomen is het talud van de vijver ontgraven in traptredes waar vervolgens vette klei in is aangebracht om uitspoeling te voorkomen.

In totaal is er 13.400 m3 ontgraven. Dit betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om dit af te voeren. Een strakke logistieke planning was dan ook van groot belang en is gelukkig goed verlopen. Wij zijn hier zeer tevreden over!

grondverzetbedrijf - mfc geldermalsen1
grondverzetbedrijf - mfc geldermalsen2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - nieuwbouw van haarlem buurmalsen

Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen door grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

“Zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject.”

Buurmalsen 2009 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject van Van Haarlem hebben wij als grondverzetbedrijf de hele bouwput ontgraven tot het natuurlijke zandbed. Om het terrein van een goede fundering te voorzien hebben wij alle klei ontgraven en aangevuld met puin. Puin is namelijk een goed funderingsmateriaal en zorgt ervoor dat er geen heipalen meer nodig zijn.

De onderneming Van Haarlem is zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject. Bij elke uitbreiding van de nieuwbouw staan wij weer klaar om te helpen!

grondverzetbedrijf - nieuwbouw van haarlem buurmalsen1
grondverzetbedrijf - nieuwbouw van haarlem buurmalsen2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - nieuwbouw hondsgemet geldermalsen

Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

“Oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.”

Geldermalsen 2008 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject in Geldermalsen hebben wij de gehele bouwput ontgraven. Hierbij hebben wij ook de oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.

Naast het ontgraven hebben wij ook advies geleverd over de band- en steenkeuze. Uiteindelijk is er een definitieve keuze gemaakt en hebben wij alle bestrating van het bouwproject gelegd.

grondverzetbedrijf - nieuwbouw hondsgemet geldermalsen1
grondverzetbedrijf - nieuwbouw hondsgemet geldermalsen2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

grondverzetbedrijf - nieuwbouw hobru geldermalsen

Nieuwbouw Hobru Geldermalsen door grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

“Een project als grondverzetbedrijf van A tot Z met grondverzet, riolering en de bestrating. ”

Geldermalsen 2007 Bedrijf

Bij Hobru BV in Geldermalsen hebben wij meerdere taken uitgevoerd. Zo zijn we niet enkel als grondverzetbedrijf bezig geweest. Wij zijn hier ook als bestratingsbedrijf aan de gang gegaan. Voor dit project heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda een cunet gemaakt. Dit houdt in dat er een gedeelte uitgegraven moest worden in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt vervolgens een aardebaan aangelegd om ervoor te zorgen dat de bodem sterk genoeg is.

Tot slot hebben wij ook de riolering geplaatst en zo het gehele terrein gereed gemaakt om met de bouw van het bedrijfspand te starten!

grondverzetbedrijf - nieuwbouw hobru geldermalsen1
grondverzetbedrijf - nieuwbouw hobru geldermalsen2

Direct meer informatie over grondverzetbedrijf Gebr. van Breda?

Vraag hét grondverzetbedrijf van Geldermalsen

Veelgestelde vragen

Wat valt onder grondverzet?

In simpele woorden: het weghalen of toevoegen van grond. Het is het verplaatsen van grond om de bouw van een pand of aanleg van infrastructuur mogelijk te maken. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om het afgraven van grond. Maar denk ook juist aan het ophogen van grond.

Heeft Gebr. van Breda eigen materiaal en machines waar ze mee werken?

Ja zeker, voor alle opdrachten en uitdagingen hebben wij eigen machines om de klus te klaren.

Bieden jullie nog andere diensten aan dan enkel grondverzet?

Absoluut, Gebr. van Breda is in te schakelen voor complete projecten. Zo is grondverzet stap één in bijna elk project. Maar ook voor bestrating, wegenbouw en riolering kunt u bij ons terecht.

In welke sectoren hebben jullie allemaal projecten uitgevoerd?

Dit is erg breed. Wij zijn er namelijk voor iedereen, van overheid tot bedrijf tot particulier.

Bekijk hier een greep uit onze projecten op het gebied van grondverzet.

Hebben jullie enkel een uitvoerende rol?

Nee, onze vakmensen zijn er niet alleen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Wanneer u contact met ons opneemt spreken we samen uw project of ideeën door. Om tot de juiste oplossing te komen voorzien wij u van advies en samen komen we tot een goed plan.