Grondverzetbedrijf
Gebr. van Breda

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda verzorgt al uw grondverzetwerkzaamheden. Voordat een bouwproject van start kan gaan, is het vaak nodig dat er grondverzet uitgevoerd wordt om het terrein klaar te maken voor gebruikt oftewel bouw- en woonrijp maken. Grondverzet betekent dat er een hoeveelheid grond uitgegraven of opgehoogd moet worden, zodat er een weg of constructie gebouwd kan worden.

Grondverzet vormt in de meeste gevallen het fundament of de basis van het uit te voeren project. Veel van de te verwezenlijken projecten, zoals: grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechniek, natuurbouw of woningbouw start met het inschakelen van een vakkundige grondverzetbedrijf.

Vaak zal er bij grondverzet ook een goede fundering geplaatst moeten worden zodat de grond het gewicht van auto’s of een constructie kan dragen. Er is echter ook de mogelijkheid om een sloot of vijver te laten ontgraven bij grondverzetbedrijf Gebr. van Breda.

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda staat voor kwaliteit door jarenlange ervaring en een directe communicatie met u. Wij hebben namelijk als grondverzetbedrijf de schaalgrootte om snel te kunnen helpen, maar zijn nog klein genoeg om klanten een persoonlijk gevoel te geven en kwaliteit te leveren bij elk project waar grondverzet aan te pas komt.

U kunt bij loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda ook terecht voor een bestratingsbedrijf, bijvoorbeeld wanneer u uw oprit wilt bestraten, wegenbouwbedrijf en rioleringsbedrijf voor uw project.

Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek

Terreinverharding van de Beek

“Voor van de Beek Bedrijven hebben we in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen.”

Neerijnen 2019-2020 van de Beek Bedrijven

Voor van de Beek Bedrijven hebben we in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen. Tevens is hierbij het grondwerk, riolering, vloeistofdichte vloeren en olie en benzineafscheider door ons uitgevoerd.

Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek
Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver

Aanleg retentievijver

“Een effectieve retentievijver ter voorkoming van wateroverlast”

Zaltbommel 2018 Overheid

In opdracht van Gemeente Zaltbommel hebben we in 2018 een retentievijver aangelegd in projectgebied de Waluwe. Hiervoor is ca. 4000m3 grond ontgraven en in depot gezet.

Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver
Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock

Aanbrengen Laaddock

“Een sterke fundatie en verharding voor een lange levensduur”

Geldermalsen 2018 Bedrijf

Voor bouwbedrijf JC van Kessel hebben we het grondwerk, de verhardingen en keerwanden aangebracht voor een nieuwe Laaddock in Geldermalsen.

Hierbij is de oorspronkelijke elementenverharding en fundatie opgebroken. Vervolgens is het cunet ontgraven tot de juiste diepte waarna de fundatie opnieuw kon worden aangebracht. Met keerwanden is het hoogteverschil tussen het laaddock en de naastgelegen verharding opgevangen. Waarna er een verharding van betonplaten met betonstraatstenen is aangebracht.

Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock
Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Bouw- en woonrijp maken De Eng

“Het voor- en nawerk van dit bouwproject is secuur uitgevoerd. Dit heeft gezorgd voor een mooi eindresultaat ”

Asperen 2016 - 2018 Overheid

In opdracht van gemeente Lingewaal zijn we in 2016 begonnen het bouwrijpmaken van enkele wegen op plangebied De Eng te Asperen. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanpassen en aanbrengen van de hoofdriolering en het aanbrengen van huisaansluitingen. Tevens is de wegfundering aangelegd als tijdelijke verharding zodat de bouwwerkzaamheden konden starten.

Bij afronding van de bouwwerkzaamheden is in 2018 gestart met het woonrijp maken van het plangebied. Hiervoor zijn alle definitieve verhardingen aangebracht zoals de rijbaan, parkeervakken en voetpaden.

Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng
Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen

Verleggen watergang Geldermalsen

“Nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen. Keurig eindresultaat.”

Geldermalsen 2016 Bedrijf

In Geldermalsen werd een nieuwe loods gebouwd waarbij een grondverzetbedrijf nodig was, omdat op de locatie van de nieuwe loods nog een oude watergang lag. Deze watergang is dichtgelegd met 1 meter schone grond en daaronder vervuilde grond. Echter was het dichten van de watergang zodat de loods gebouwd kon worden niet voldoende.

In verband met regels moest er namelijk ergens anders op het terrein een nieuwe watergang aangelegd worden. Daarom hebben wij een nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen en kon beginnen met de bouw van hun nieuwe loods!

Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Terreininrichting MFC Geldermalsen

“Vijver waar in totaal 13.400 m3 is ontgraven, wat betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om deze hoeveelheid af te voeren. Een strakke logistieke planning!”

Geldermalsen 2015 Overheid

Voor de terreininrichting van het multifunctioneel centrum (MFC) in Geldermalsen heeft ons grondverzetbedrijf naast de riolering en bestrating, ook het grondverzet uitgevoerd. Wij waren ingeschakeld om een vijver aan te leggen. Vanwege de zanderige ondergrond zal de rand van de vijver echter uit gaan spoelen. Om dit te voorkomen is het talud van de vijver ontgraven in traptredes waar vervolgens vette klei in is aangebracht om uitspoeling te voorkomen.

In totaal is er 13.400 m3 ontgraven, wat betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om deze hoeveelheid af te voeren. Een strakke logistieke planning was dan ook zeer belangrijk en is gelukkig goed verlopen, iets waar wij zeer tevreden over zijn!

Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

“Zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject.”

Buurmalsen 2009 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject van Van Haarlem hebben wij als grondverzetbedrijf de hele bouwput ontgraven tot het natuurlijke zandbed. Om het terrein van een goede fundering te voorzien hebben wij alle klei ontgraven en aangevuld met puin. Puin is namelijk een goed funderingsmateriaal en zorgt ervoor dat er geen heipalen meer nodig zijn.

De onderneming Van Haarlem is zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject. Bij elke uitbreiding van de nieuwbouw staan wij weer klaar om te helpen!

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

“Oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.”

Geldermalsen 2008 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject in Geldermalsen hebben wij de gehele bouwput ontgraven. Hierbij hebben wij ook de oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.

Naast het ontgraven hebben wij ook advies geleverd over de band- en steenkeuze. Uiteindelijk is er een definitieve keuze gemaakt en hebben wij alle bestrating van het bouwproject gelegd.

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

“Een project van A tot Z met grondverzet, riolering en de bestrating. ”

Geldermalsen 2007 Bedrijf

Bij Hobru BV in Geldermalsen hebben wij meerdere taken uitgevoerd. Zo zijn we niet enkel als grondverzetbedrijf bezig geweest, maar ook als bestratingsbedrijf. Voor dit project hebben we een cunet gemaakt, dit houdt in dat er een gedeelte uitgegraven moest worden in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt vervolgens een aardebaan aangelegd om ervoor te zorgen dat de bodem sterk genoeg is.

Tot slot hebben wij ook de riolering geplaatst en zo het gehele terrein gereed gemaakt om met de bouw van het bedrijfspand te starten!

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Direct meer informatie?

Vraag hét grondverzetbedrijf van Geldermalsen