Grondverzetbedrijf
Gebr. van Breda

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda verzorgt al uw grondverzetwerkzaamheden. Voordat een bouwproject van start kan gaan, is het vaak nodig dat een grondverzetbedrijf werkzaamheden uitvoert om het terrein klaar te maken voor gebruikt oftewel bouw- en woonrijp maken. Grondverzet betekent dat er een hoeveelheid grond uitgegraven of opgehoogd moet worden, zodat er een weg of constructie gebouwd kan worden.

Een grondverzetbedrijf vormt in de meeste gevallen het fundament of de basis van het uit te voeren project. Veel van de te verwezenlijken projecten, zoals: grond-, weg- en waterbouw, cultuurtechniek, natuurbouw of woningbouw start met het inschakelen van een vakkundige grondverzetbedrijf.

Vaak zal een grondverzetbedrijf ook een goede fundering moeten plaatsen zodat de grond het gewicht van auto’s of een constructie kan dragen. Er is echter ook de mogelijkheid om een sloot of vijver te laten ontgraven bij grondverzetbedrijf Gebr. van Breda.

Loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda staat voor kwaliteit door jarenlange ervaring en een directe communicatie met u. Wij hebben namelijk als grondverzetbedrijf de schaalgrootte om snel te kunnen helpen, maar zijn nog klein genoeg om klanten een persoonlijk gevoel te geven en kwaliteit te leveren bij elk project waar een grondverzetbedrijf aan te pas komt.

U kunt bij loon- en grondverzetbedrijf Gebr. van Breda ook terecht voor een bestratingsbedrijf, bijvoorbeeld wanneer u uw oprit wilt bestraten, wegenbouwbedrijf en rioleringsbedrijf voor uw project.

Projecten van grondverzetbedrijf Gebr. van Breda

grondverzetprojecten
Grondverzetbedrijf - van den haak referentieheader

Grondewerk voor van den Haak

“Voor van den Haak heeft Gebr. van Breda diverse werkzaamheden uitgevoerd om tot een compleet eindresultaat te komen.”

Geldermalsen 2021 Bouwbedrijf JCVANKESSEL

Voor van den Haak Tansmission in Geldermalsen zijn wij bezig geweest met het terrein. Wij hebben hier het grondwerk gedaan. Denk hierbij aan het ontgraven van een terreinuitbreiding en nieuwe bedrijfshal. Wij spreken hier over zo’n 3.000 m³. Het grondwerk is gedaan met behulp van rupskranen, tractoren met dumpers, wiellanders en trilwalsen. Deze machines en voertuigen hebben wij allemaal in eigen beheer.

Naast het aanleggen van de passende riolering, hebben onze experts ook de fundering van menggranulaat onder het bedrijfsterrein en de bedrijfshal aangebracht. Dit was een oppervlakte van 12.000 m². Bij de werkzaamheden kwamen ook de bijbehorende taken. Zo hebben wij keerwanden (75 m), bedrijfsvloerplaten in het laaddock (2.400 m²) en betonstraatstenen rond het bedrijfspand (7.000 m²) aangebracht.

Bijzonder aan dit project was, dat voor wij begonnen het terrein geheel uit akkerland bestond. Zo hebben wij dus het akkerland geheel omgetoverd tot bedrijfsterrein. Voor de klant én voor ons werkt dit het fijnst. Zo hebben wij namelijk samen met de klant de best mogelijke voorbereidingen getroffen om een prachtig eindproduct te maken. De klant had namelijk een specifiek idee voor de inrichting van het terrein. Deze hebben wij helemaal kunnen volgen, omdat wij van begin tot eind de werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor rondrijdende vrachtwagens, is de bestrating in een zo kort mogelijke tijd aangebracht. Zo is er ongeveer 6.500 m² bestrating gelegd in twee weken tijd. Dit was allemaal mogelijk door het machinaal bestraten door middel van Optimas met mechanische stenenklem.

Grondverzetbedrijf - van den haak detail 1
Grondverzetbedrijf - van den haak detail 2

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek

Terreinverharding van de Beek

“Voor van de Beek Bedrijven heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen.”

Neerijnen 2019-2020 van de Beek Bedrijven

Voor van de Beek Bedrijven heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2019 en 2020 de terreinverharding uitgebreid en vervangen. Tevens is hierbij het grondwerk, riolering, vloeistofdichte vloeren en olie en benzineafscheider door ons uitgevoerd.

Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek
Grondverzetbedrijf - Terreinverharding van de Beek

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver

Aanleg retentievijver

“Een effectieve retentievijver ter voorkoming van wateroverlast”

Zaltbommel 2018 Overheid

In opdracht van Gemeente Zaltbommel heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda in 2018 een retentievijver aangelegd in projectgebied de Waluwe. Hiervoor is ca. 4000m3 grond ontgraven en in depot gezet.

Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver
Grondverzetbedrijf - Aanleg retentievijver

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock

Aanbrengen Laaddock

“Een sterke fundatie en verharding voor een lange levensduur”

Geldermalsen 2018 Bedrijf

Voor bouwbedrijf JC van Kessel heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda het grondwerk, de verhardingen en keerwanden aangebracht voor een nieuwe Laaddock in Geldermalsen.

Hierbij is de oorspronkelijke elementenverharding en fundatie opgebroken door ons grondverzetbedrijf. Vervolgens is het cunet ontgraven tot de juiste diepte waarna de fundatie opnieuw kon worden aangebracht. Met keerwanden is het hoogteverschil tussen het laaddock en de naastgelegen verharding opgevangen. Waarna er een verharding van betonplaten met betonstraatstenen is aangebracht door ons grondverzetbedrijf.

Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock
Grondverzetbedrijf - Aanbrengen Laaddock

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Bouw- en woonrijp maken De Eng

“Het voor- en nawerk van dit bouwproject is secuur uitgevoerd. Dit heeft gezorgd voor een mooi eindresultaat ”

Asperen 2016 - 2018 Overheid

In opdracht van gemeente Lingewaal zijn we in 2016 begonnen het bouwrijpmaken van enkele wegen op plangebied De Eng te Asperen. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanpassen en aanbrengen van de hoofdriolering en het aanbrengen van huisaansluitingen. Tevens is de wegfundering aangelegd als tijdelijke verharding zodat de bouwwerkzaamheden konden starten.

Bij afronding van de bouwwerkzaamheden is in 2018 gestart met het woonrijp maken van het plangebied door ons grondverzetbedrijf. Hiervoor zijn alle definitieve verhardingen aangebracht zoals de rijbaan, parkeervakken en voetpaden.

Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng
Grondverzetbedrijf - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen

Verleggen watergang Geldermalsen

“Nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen. Keurig eindresultaat.”

Geldermalsen 2016 Bedrijf

In Geldermalsen werd een nieuwe loods gebouwd waarbij een grondverzetbedrijf nodig was, omdat op de locatie van de nieuwe loods nog een oude watergang lag. Deze watergang is dichtgelegd met 1 meter schone grond en daaronder vervuilde grond. Echter was het dichten van de watergang zodat de loods gebouwd kon worden niet voldoende.

In verband met regels moest er namelijk ergens anders op het terrein een nieuwe watergang aangelegd worden. Daarom hebben wij een nieuwe watergang gegraven zodat het bedrijf aan alle regels zou voldoen en kon beginnen met de bouw van hun nieuwe loods!

Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Verleggen watergang Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Terreininrichting MFC Geldermalsen

“Vijver waar in totaal 13.400 m3 is ontgraven, wat betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om deze hoeveelheid af te voeren. Een strakke logistieke planning!”

Geldermalsen 2015 Overheid

Voor de terreininrichting van het multifunctioneel centrum (MFC) in Geldermalsen heeft ons grondverzetbedrijf naast de riolering en bestrating, ook het grondverzet uitgevoerd. Wij waren ingeschakeld om een vijver aan te leggen. Vanwege de zanderige ondergrond zal de rand van de vijver echter uit gaan spoelen. Om dit te voorkomen is het talud van de vijver ontgraven in traptredes waar vervolgens vette klei in is aangebracht om uitspoeling te voorkomen.

In totaal is er 13.400 m3 ontgraven, wat betekent dat er meer dan 900 vrachtwagens nodig waren om deze hoeveelheid af te voeren. Een strakke logistieke planning was dan ook zeer belangrijk en is gelukkig goed verlopen, iets waar wij zeer tevreden over zijn!

Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Terreininrichting MFC Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

“Zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject.”

Buurmalsen 2009 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject van Van Haarlem hebben wij als grondverzetbedrijf de hele bouwput ontgraven tot het natuurlijke zandbed. Om het terrein van een goede fundering te voorzien hebben wij alle klei ontgraven en aangevuld met puin. Puin is namelijk een goed funderingsmateriaal en zorgt ervoor dat er geen heipalen meer nodig zijn.

De onderneming Van Haarlem is zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject. Bij elke uitbreiding van de nieuwbouw staan wij weer klaar om te helpen!

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

“Oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.”

Geldermalsen 2008 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject in Geldermalsen hebben wij de gehele bouwput ontgraven. Hierbij hebben wij ook de oude watergang verder uitgegraven en dichtgegooid met zand. Dit was nodig om verzakking tegen te gaan.

Naast het ontgraven hebben wij ook advies geleverd over de band- en steenkeuze. Uiteindelijk is er een definitieve keuze gemaakt en hebben wij alle bestrating van het bouwproject gelegd.

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hondsgemet Geldermalsen

Direct meer informatie?

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

“Een project als grondverzetbedrijf van A tot Z met grondverzet, riolering en de bestrating. ”

Geldermalsen 2007 Bedrijf

Bij Hobru BV in Geldermalsen hebben wij meerdere taken uitgevoerd. Zo zijn we niet enkel als grondverzetbedrijf bezig geweest, maar ook als bestratingsbedrijf. Voor dit project heeft grondverzetbedrijf Gebr. van Breda een cunet gemaakt, dit houdt in dat er een gedeelte uitgegraven moest worden in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt vervolgens een aardebaan aangelegd om ervoor te zorgen dat de bodem sterk genoeg is.

Tot slot hebben wij ook de riolering geplaatst en zo het gehele terrein gereed gemaakt om met de bouw van het bedrijfspand te starten!

Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen
Grondverzetbedrijf - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Direct meer informatie?

Vraag hét grondverzetbedrijf van Geldermalsen