Bouwrijp en woonrijp maken
Gebr. van Breda

Elk begin van een mooi nieuwbouwproject start met het ‘bouwrijp maken’ van het bouwterrein. Oftewel het terrein geschikt maken zodat er daarna direct begonnen kan worden met bouwen. Erg belangrijk maar soms een hele klus. Wij nemen dit graag voor u uit handen.

Aan het eind van het project zal de term ‘woonrijp maken’ een belangrijke rol spelen. Zodat het uiteindelijke resultaat precies naar u wensen wordt ingevuld en u zonder zorgen van de nieuwe woonomgeving kunt genieten.

Hieronder zullen de begrippen ‘bouwrijp maken’ en ‘woonrijp maken’ duidelijk worden uitgelegd. Lees snel verder!

Online vraag
Bel direct


Bouwrijp maken

Bouwrijp maken is de term die gebruikt wordt voor het bewerken van het bouwterrein voordat er gestart wordt met bouwen.

Zo wordt het terrein vrij gemaakt van obstakels, bijvoorbeeld het oude gebouw maar ook begroeiing zoals bomen en struiken. Doordat wij een grondverzetbedrijf zijn, kan de grond opgehoogd of vlak gemaakt worden. Daarnaast moet de grond schoon zijn, indien dit niet zo is wordt de grond gereinigd. Bij bouwrijp maken, verwijderen we kort gezegd alles in, op en boven de grond en wordt de grond verbeterd. Zodat er direct gestart kan worden met bouwen.

Naast elementen weghalen en de grond verbeteren worden ook elementen aangebracht en neergelegd bij het bouwrijp maken van een terrein. Waarbij veel graafwerk wordt verricht. Er worden watergangen en -partijen gegraven en daarna aangelegd. Als rioleringsbedrijf graven wij voor het rioleringssysteem ook sleuven waarna de riolering direct wordt neergelegd. Daarnaast worden er stroken voor kabels en leidingen gegraven.

Het bouwterrein moet natuurlijk goed te bereiken zijn. Er dient hiervoor een tijdelijke rijbaan te worden gecreëerd, waar ook zware machines gebruik van kunnen maken. Dit is ook een werkzaamheid die hoort bij het bouwrijp maken van het terrein. In verschillende gevallen zal de ondergrond versterkt moeten worden, zodat het verkeer naar het terrein zonder problemen heen en weer kan rijden.

Wij als Gebr. van Breda kijken graag naar uw bouwterrein om te bepalen welke zaken er uitgevoerd moeten worden voor een bouwrijp terrein. Nadat we dit samen met u besproken hebben, gaan we direct aan de slag. De eerste belangrijke stappen zijn gezet naar uw nieuwe droomwoning of -gebouw!

Woonrijp maken

Tijdens het woonrijp maken wordt het terrein klaargestoomd voor direct gebruik. Een werkzaamheid is bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of bestrating. Denk bij woonrijp maken ook aan het aanleggen van groenvoorzieningen en overige terreininrichtingen, zoals meubilair.

Wij zullen bij het woonrijp maken van uw terrein goed kijken naar wat past bij de omgeving en uw wensen. Zo zal deze laatste stap van het nieuwbouwproject zorgen voor het gedroomde resultaat waarvan direct genoten kan worden.

Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

“Zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject.”

Buurmalsen 2009 Bedrijf

Voor het nieuwbouwproject van Van Haarlem hebben wij als grondverzetbedrijf de hele bouwput ontgraven tot het natuurlijke zandbed. Om het terrein van een goede fundering te voorzien hebben wij alle klei ontgraven en aangevuld met puin. Puin is namelijk een goed funderingsmateriaal en zorgt ervoor dat er geen heipalen meer nodig zijn.

De onderneming Van Haarlem is zeer tevreden over ons werk en dat is ook de reden dat wij voor de derde keer ingeschakeld zijn voor dit nieuwbouwproject. Bij elke uitbreiding van de nieuwbouw staan wij weer klaar om te helpen!

Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen
Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Van Haarlem Buurmalsen

Direct meer informatie?

Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

“Een project van A tot Z met grondverzet, riolering en de bestrating. ”

Geldermalsen 2007 Bedrijf

Bij Hobru BV in Geldermalsen hebben wij meerdere taken uitgevoerd. Zo zijn we niet enkel als grondverzetbedrijf bezig geweest, maar ook als bestratingsbedrijf. Voor dit project hebben we een cunet gemaakt, dit houdt in dat er een gedeelte uitgegraven moest worden in een niet draagkrachtige grondlaag. In deze uitgraving wordt vervolgens een aardebaan aangelegd om ervoor te zorgen dat de bodem sterk genoeg is.

Tot slot hebben wij ook de riolering geplaatst en zo het gehele terrein gereed gemaakt om met de bouw van het bedrijfspand te starten!

Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen
Bouwrijp en woonrijp - Nieuwbouw Hobru Geldermalsen

Direct meer informatie?

Vraag hét grondverzetbedrijf van Geldermalsen

Grondverzet - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Bouw- en woonrijp maken De Eng

“Het voor- en nawerk van dit bouwproject is secuur uitgevoerd. Dit heeft gezorgd voor een mooi eindresultaat ”

Asperen 2016 - 2018 Overheid

In opdracht van gemeente Lingewaal zijn we in 2016 begonnen het bouwrijpmaken van enkele wegen op plangebied De Eng te Asperen.Deze werkzaamheden bestaan uit het aanpassen en aanbrengen van de hoofdriolering en het aanbrengen van huisaansluitingen. Tevens is de wegfundering aangelegd als tijdelijke verharding zodat de bouwwerkzaamheden konden starten.

Bij afronding van de bouwwerkzaamheden is in 2018 gestart met het woonrijp maken van het plangebied. Hiervoor zijn alle definitieve verhardingen aangebracht zoals de rijbaan, parkeervakken en voetpaden.

Grondverzet - Bouw- en woonrijp maken De Eng
Grondverzet - Bouw- en woonrijp maken De Eng

Direct meer informatie?