Bouwrijp en woonrijp maken
Gebr. van Breda

Elk begin van een mooi nieuwbouwproject start met het ‘bouwrijp maken’ van het bouwterrein. Oftewel het terrein geschikt maken zodat er daarna direct begonnen kan worden met bouwen. Erg belangrijk maar soms een hele klus. Wij nemen dit graag voor u uit handen.

Aan het eind van het project zal de term ‘woonrijp maken’ een belangrijke rol spelen. Zodat het uiteindelijke resultaat precies naar u wensen wordt ingevuld en u zonder zorgen van de nieuwe woonomgeving kunt genieten.

Hieronder zullen de begrippen ‘bouwrijp maken’ en ‘woonrijp maken’ duidelijk worden uitgelegd. Lees snel verder!

Online vraag
Bel direct


Bouwrijp maken

Bouwrijp maken is de term die gebruikt wordt voor het bewerken van het bouwterrein voordat er gestart wordt met bouwen.

Zo wordt het terrein vrij gemaakt van obstakels, bijvoorbeeld het oude gebouw maar ook begroeiing zoals bomen en struiken. Doordat wij een grondverzetbedrijf zijn, kan de grond opgehoogd of vlak gemaakt worden. Daarnaast moet de grond schoon zijn, indien dit niet zo is wordt de grond gereinigd. Bij bouwrijp maken, verwijderen we kort gezegd alles in, op en boven de grond en wordt de grond verbeterd. Zodat er direct gestart kan worden met bouwen.

Naast elementen weghalen en de grond verbeteren worden ook elementen aangebracht en neergelegd bij het bouwrijp maken van een terrein. Waarbij veel graafwerk wordt verricht. Er worden watergangen en -partijen gegraven en daarna aangelegd. Als rioleringsbedrijf graven wij voor het rioleringssysteem ook sleuven waarna de riolering direct wordt neergelegd. Daarnaast worden er stroken voor kabels en leidingen gegraven.

Het bouwterrein moet natuurlijk goed te bereiken zijn. Er dient hiervoor een tijdelijke rijbaan te worden gecreëerd, waar ook zware machines gebruik van kunnen maken. Dit is ook een werkzaamheid die hoort bij het bouwrijp maken van het terrein. In verschillende gevallen zal de ondergrond versterkt moeten worden, zodat het verkeer naar het terrein zonder problemen heen en weer kan rijden.

Wij als Gebr. van Breda kijken graag naar uw bouwterrein om te bepalen welke zaken er uitgevoerd moeten worden voor een bouwrijp terrein. Nadat we dit samen met u besproken hebben, gaan we direct aan de slag. De eerste belangrijke stappen zijn gezet naar uw nieuwe droomwoning of -gebouw!

Woonrijp maken

Tijdens het woonrijp maken wordt het terrein klaargestoomd voor direct gebruik. Een werkzaamheid is bijvoorbeeld het aanleggen van wegen of bestrating. Denk bij woonrijp maken ook aan het aanleggen van groenvoorzieningen en overige terreininrichtingen, zoals meubilair.

Wij zullen bij het woonrijp maken van uw terrein goed kijken naar wat past bij de omgeving en uw wensen. Zo zal deze laatste stap van het nieuwbouwproject zorgen voor het gedroomde resultaat waarvan direct genoten kan worden.