De Eng

In opdracht van gemeente Lingewaal zijn we in 2016 begonnen het bouwrijp maken van enkele wegen op plangebied De Eng te Asperen.

Deze werkzaamheden bestaan uit het aanpassen en aanbrengen van de hoofdriolering en het aanbrengen van huisaansluitingen. Tevens is de wegfundering aangelegd als tijdelijke verharding zodat de bouwwerkzaamheden konden starten.

Bij afronding van de bouwwerkzaamheden is in 2018 gestart met het woonrijp maken van het plangebied. Hiervoor zijn alle definitieve verhardingen aangebracht zoals de rijbaan, parkeervakken en voetpaden.

Ga terug naar de overzichtspagina van ons grondverzetbedrijf.

Online vraag
Bel direct