Wegenbouw bedrijf
Gebr. van Breda

Wegenbouw bedrijf Gebr. van Breda is dé professional in de aanleg van wegenbouw. Niet alleen op het gebied van wegenbouw kunt u bij ons terecht. Voor het woon- of bouwrijp maken van projecten, vervangen van asfaltdeklagen of groot onderhoud en andere bestratingswerkzaamheden bent u bij Gebr. van Breda ook aan het juiste adres.

Binnen onze wegenbouw komen al onze activiteiten bij elkaar. Naast wegenbouw bedrijf zijn we ook actief als bestratingsbedrijf, grondverzetbedrijf en rioleringsbedrijf. Deze drie werkzaamheden komen samen en worden gezamenlijk aangeboden bij de wegenbouw. Bij wegenbouw gaat het dan ook vaak om grote en langdurige projecten die vanuit de overheid aangevraagd worden. Met de vakspecialisten van Gebr. van Breda, weten zij de projecten binnen de wegenbouw altijd te laten resulteren in een mooi eindproduct.

Gebr. van Breda staat namelijk voor vakmanschap door jarenlange ervaring en een directe communicatie met u. Wij hebben namelijk als wegenbouw bedrijf de schaalgrootte om snel te kunnen helpen, maar zijn nog klein genoeg om een persoonlijk gevoel over te brengen en kwaliteit te leveren bij elk project binnen de wegenbouw. Van het bestraten van uw oprit tot het aanleggen van riolering tot aan de inrichting van uw terrein.

Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Julianastraat e.o.

Herinrichting Julianastraat e.o.

WEGENBOUW BEDRIJF

“De herinrichting van de straten heeft zich geresulteerd in een prachtige en veilige buurt.”

Langerak 2018 Overheid

In opdracht van Gemeente Molenwaard zijn we zomer 2018 gestart met de herinrichting van de Julianastraat en omgeving in Langerak. Bij dit project zijn alle bestaande elementenverhardingen opgebroken en afgevoerd. De ondergrond is ontgraven en hier is een fundering van menggranulaat aangebracht. Vervolgens is er een nieuwe elementenverharding aangebracht.

Bij dit project zijn ook alle groenvakken opgeschoond en voorzien van nieuwe teelaarde. Op enkele plaatsen zijn parkeervakken vergroot of nieuw aangebracht. Verkeersborden, straatkolken, afzetpalen en geleidehekken zijn vervangen

Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Julianastraat e.o.
Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Julianastraat e.o.

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Terreinverharding Dyka

Terreinverharding Dyka

WEGENBOUW BEDRIJF

“Het aanleggen van de asfaltverharding en bijhorende activiteiten zorgen voor een mooi en effectief bedrijfsterrein”

Amsterdam 2017 - 2018 Bedrijf

Voor bouwbedrijf JC van Kessel hebben wij in 2018 een asfaltverharding aangelegd bij de nieuwe locatie van Dyka te Amsterdam. Naast het aanbrengen van de asfaltverhardingen hebben we ook de oude elementenverharding verwijderd en afgevoerd. Daarnaast is er een nieuwe puinfundatie aangebracht en is de riolering met afwateringsputten vervangen. Verder hebben wij het grondwerk uitgevoerd voor de uitbreiding van de bedrijfshal en de markeringen aangebracht.

Wegenbouw bedrijf - Terreinverharding Dyka
Wegenbouw bedrijf - Terreinverharding Dyka

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Reconstructie Schoolstraat e.o.

Reconstructie Schoolstraat e.o.

WEGENBOUW BEDRIJF

“Door goede renovatie liggen de straten er weer prachtig bij”

Oud-Alblas 2017 - 2018 Overheid

In opdracht van Gemeente Molenwaard hebben we najaar 2017 en voorjaar 2018 de Schoolstraat en aanliggende straten gerenoveerd. Hierbij is in een gedeelte van de wijk een nieuw hemelwaterafvoer gelegd van PVC315mm. Alle bestaande bestratingsmaterialen zijn opgebroken en afgevoerd. Het onderliggende cunet is ontgraven en hier is een nieuwe fundering van menggranulaat aangebracht waarop vervolgens nieuwe elementenverhardingen zijn toegepast.

Wegenbouw bedrijf - Reconstructie Schoolstraat e.o.
Wegenbouw bedrijf - Reconstructie Schoolstraat e.o.

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Nassaustraat e.o.

Herinrichting Nassaustraat e.o.

WEGENBOUW BEDRIJF

“Mooi team met harde werkers. TOP!”
- Bewoner Nassaustraat

Ottoland 2017 - 2018 Overheid

In opdracht van gemeente Molenwaard zijn wij in het najaar van 2017 gestart met de herinrichting van de Nassaustraat en aangrenzende straten in Ottoland. Vanwege de veenachtige bodem zakt de wegverharding na verloop van tijd naar beneden. Om weer op het juiste peil te komen zijn door ons alle oude bestratingen opgebroken en afgevoerd. De riolering van de straatkolken en ook de straatkolken zelf zijn vervangen. Vervolgens is er een nieuwe puinverharding aangebracht van ca. 30cm dik waarop een nieuwe elementenverharding is aangelegd.

Tijdens de werkzaamheden is er een probleem ontdekt in de hoofdriolering. Als aanvullende opdracht hebben we vervolgens ca. 70m1 hoofdriolering vervangen door een PVC630mm buis.

Bij dit project was de communicatie met de omgeving belangrijk voor de opdrachtgever. Dit is ook een van de gunningscriteria geweest tijdens de aanbesteding. Tijdens onze werkzaamheden hebben we tevredenheidsmetingen uitgevoerd bij de omwonenden. Een opmerking uit de metingen was: 'Mooi team met harde werkers. Top!'.

Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Nassaustraat e.o.
Wegenbouw bedrijf - Herinrichting Nassaustraat e.o.

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Woonrijp maken De plantage Te Meteren

WOONRIJP MAKEN DE PLANTAGE TE METEREN

WEGENBOUW BEDRIJF

De beste stratenmakers van Geldermalsen “van horen zeggen”, daar zijn we trots op.
- Burgemeester Miranda de Vries.”

Meteren 2012 - 2017 Overheid

De Plantage te Meteren is een meerjarig project voor ons wegenbouw bedrijf dat momenteel nog niet afgerond is. Er is grondwerk verricht en de riolering is aangelegd, maar aan bestrating is er nog genoeg te doen. Voor de bestrating is gekozen voor een relatief duur materiaal, namelijk gebakken stenen. Deze stenen zullen langer mooi blijven en zijn op de lange termijn een betere keuze dan andere stenen.

Bij dit project geldt verder dat wij zeer flexibel zijn en over een goede communicatie beschikken. De bouw wordt namelijk per straat uitgevoerd en het is vaak afwachten wanneer de huizen af zijn en met de bestrating begonnen kan worden. Op deze momenten moeten wij snel de juiste hoeveelheid mensen hebben en zorgen dat alles feilloos verloopt.

Wegenbouw bedrijf - Woonrijp maken De Plantage te Meteren
Wegenbouw bedrijf - Woonrijp maken De Plantage te Meteren

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Asfaltering Volvo Beesd

Vervanging asfaltdeklagen parkeerterrein Volvo

WEGENBOUW BEDRIJF

“We zijn gekozen door ons niveau van afwerking en meedenken. Cruciaal voor de opdrachtgever.”

Beesd 2016 Bedrijf

Namens bouwbedrijf J.C. van Kessel is ons wegenbouw bedrijf ingeschakeld om de asfaltdeklagen te vervangen van het parkeerterrein. Echter hebben wij niet enkel een compleet nieuwe deklaag aangebracht, maar ook het wegdek voorzien van markeringen, zijn bloemvakken aangepast en is er bekabeling voor de lantaarnpalen aangelegd.

De afwerking van dit project was zeer belangrijk voor de opdrachtgever. Daarom was het van essentieel belang dat de communicatie goed zou verlopen en we elkaar feilloos zouden begrijpen. Dit is zeer goed gelukt en de parkeervakken hebben maar een minimale afwijking.

Wegenbouw bedrijf - Asfaltering Volvo Beesd
Wegenbouw bedrijf - Asfaltering Volvo Beesd

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Wegenbouw Geldermalsen

Groot onderhoud Willem de Zwijgerweg

WEGENBOUW BEDRIJF

“Oude stenen verwijderd, de wegfundering opnieuw aangebracht en de riolering van de straatputten geplaatst. De straat ligt er beter dan ooit tevoren bij!”

Geldermalsen 2016 Overheid

Op de Willem de Zwijgerweg waren de stenen geheel versleten en was de weg hoognodig aan vervanging toe. Men wilde echter niet enkel de bestrating vervangen, ook moest de straat beter ingericht worden. Om deze indeling te verbeteren en de straat geheel te vernieuwen zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd.

Zo hebben wij als wegenbouw bedrijf de oude stenen verwijderd, de wegfundering opnieuw aangebracht en de riolering van de straatputten geplaatst. Om aan de regels van een betere indeling te voldoen hebben wij meerdere parkeerhavens geplaatst en de belijningen hiervan aangebracht.

Wij zijn trots op het eindresultaat en van mening dat de Willem de Zwijgerweg er beter dan ooit tevoren bij ligt!

Wegenbouw bedrijf - Groot onderhoud Willem de Zwijgerweg
Wegenbouw bedrijf - Groot onderhoud Willem de Zwijgerweg

Direct meer informatie?

Wegenbouw bedrijf - Parklaan Culemborg

Rehabilitatie Parklaan

WEGENBOUW BEDRIJF

“Tijdens ons werk kwamen we rioolschade tegen, die wij meteen hebben aangepakt en hersteld.”

Culemborg 2015 Overheid

Vanuit de gemeente Culemborg kregen wij opdracht om de Parklaan te bestraten. De bestrating viel namelijk uit elkaar en de inrichting voldeed niet meer aan wat men wilde. Voordat aan de bestrating begonnen kon worden hebben we de fundering ontgraven en een nieuwe fundering gelegd.

Tijdens de wegwerkzaamheden kwamen we rioolschade tegen, die wij meteen hebben aangepakt en hersteld. Net voordat de bestrating uitgevoerd kon worden kregen we echter te maken met een rioolcalamiteit. Om dit probleem op te lossen hebben we maar liefst 12 bronneringspompen moeten gebruiken voor 5 meter riool, een uitzonderlijke situatie als je bedenkt dat je gewoonlijk 1 bronneringspomp gebruikt voor 40 meter riool.

Wegenbouw bedrijf - Parklaan Culemborg
Wegenbouw bedrijf - Parklaan Culemborg

Direct meer informatie?

Vraag hét wegenbouw bedrijf van Geldermalsen